Opinió
Joel Jové

Joel Jové

Granyena, Almatret, el Cogul... capital

Vint-i-cinc dels trenta-tres municipis garriguencs (sumant territori històric i comarca administrativa) tenen menys de 500 habitants, només tres superen el miler i la pràctica totalitat han perdut població de manera exponencial els darrers vint anys. Només Juneda i Borges (en part, a costa de la resta) se salven d'aquesta tendència.

Del despoblament, problemàtica compartida amb la resta de comarques d'àmbit rural del país, n'ha parlat tot sovint aquest periòdic apuntant-ne causes com al manca de llocs de treball suficients (i suficientment diversificats i qualificats) i conseqüències com el tancament d'escoles i botigues. Però pel que fa a les causes -transversals i múltiples- crec que cal que ens fixem en la que, per mi, és la mancança principal: l'absència de serveis (o l'existència d'uns de comparativament pitjors) derivada de la indiscutible tendència de les administracions supramunicipals a reproduir esquemes de centralitzadors.

I és que tothom pot entendre que els grans hospitals s'ubiquin a les grans capitals, però quin impacte tindrien per a una comarca com la nostra, per exemple, dos infraestructures de país com el Centre de Restauració de Béns Mobles o el Centre d'Alt Rendiment Esportiu? Quin efecte tindria una distribució més equilibrada del conjunt de l'oferta universitària catalana? Un desequilibri en la distribució de serveis, aquest, que el veiem a escala nacional (àrea metropolitana) i provincial (Lleida) però del qual tampoc ens n'escapem si fem una radiografia comarcal. Analitzem, si no, on s'ubiquen la pràctica totalitat de les nostres oficines d'aquest àmbit territorial. Efectivament. A les Borges o a Lleida segons quina sigui la nostra capital administrativa.

També a escala comarcal, per tant, reproduïm esquemes que critiquem en l'àmbit nacional. No acabarem el problema si, per exemple, ubiquem alguna oficina comarcal d'algun servei concret en algun dels nostres municipis menys poblats, però no hi ha dubte que l'efecte dinamitzador que tindria seria molt més gran que el que pugi tenir a Lleida o les Borges. I ves a saber si així tindríem alguna botiga més o algun tancament d'escola menys...