COMARCA
- Almatret

Avancen els tràmits administratius del tercer parc eòlic d’Almatret

Imatge panoràmica del PE Almatret, ja construït però sense funcionar.

La tercera de les centrals eòliques que es construiran a Almatret avança els seus tràmits administratius després que el departament d’Economia i Finances aprovés la modificació de la declaració d’utilitat pública, el tràmit anterior a la ocupació dels béns afectats. Així doncs, segons consta al DOGC (Diari Oficial de la Generalitat) l’empresa Parc Eòlic Coll de Panisot SL té previst aixecar cinc aerogeneradors en d’1,6 MW de potencia unitària que donaran una potencia total de 8,3 MW. Aquesta serà la tercera central del poble després de la construcció del PE Almatret –no operativa encara- i de l’ocupació de finques pel PE Escambrons.