COMARCA

El Consell Comarcal acull una jornada sobre la nova tramitació ambiental

El Consell Comarcal de les Garrigues va acollir el passat 23 de setembre una sessió informativa sobre la Prevenció i control Ambiental de les Activitats (LPCCA). Dita sessió va comptar amb tots els tècnics municipals que des dels ajuntaments hauran d’aplicar la nova normativa en el tràmit de permisos ambientals. L’objectiu d’aquesta normativa és establir el sistema d’intervenció administrativa de les activitats amb incidència ambiental, prenent en consideració les afeccions sobre el medi ambient i les persones i integrant l’avaluació d’impacte ambiental de les activitats. La sessió va ser desenvolupada i dirigida pel cap de l’oficina de gestió Ambiental Unificada, Josep Ribes.