COMARCA
- Les Borges Blanques

Les Borges reduirà un 24% la despesa ordinària i un 10% el seu deute

L’equip de govern sotmet avui dijous a votació i debat durant el ple de l’Ajuntament el pressupost municipal per a l’any 2011, que puja a la quantitat de 6.019.000 euros. Respecte al pressupost de l’any anterior suposa una reducció important, del 38%, si bé encara hi ha pendent de confirmar l’execució de l’Arxiu Comarcal, el finançament del qual ha de garantir la Generalitat amb un acord amb l’ICF, amb la qual cosa de confirmar-se la inversió tornaria a ser sobre els 3 milions d’euros com l’any 2010.

Cal destacar com a dades més rellevants la reducció d’un 24% en els capítols de despeses corrents i serveis i d’un 4% en el capítol de personal, si bé s’ha fet un esforç per mantenir les polítiques socials en els mateixos nivells.

En el capítol d’amortització del deute es preveu una reducció del mateix per import de 340.000 euros, que representa reduir el deute en un 10,12%. D’aquesta manera a l’acabar l’exercici el deute existent serà de 3.190.000 euros que representarà el 60,32% dels recursos ordinaris, un percentatge inferior al de moltes altres capitals de comarca.