COMARCA
- La Floresta

La Floresta renova la zona de jocs infantils a la plaça Mancomunitat

L’Ajuntament de la Floresta ha portat a terme diverses obres d’arranjament d’espais públics en els que s’ha invertit 21.500 euros. Les obres han consistit en la millora del sistema d’enllumenat públic i la col·locació de fanals al passeig de l’estació. A més també s’ha renovat la zona de jocs infantils situats a la Plaça Mancomunitat, on s’ha substituït el terra per un altre de material homologat més resistent a caigudes. També s’ha instal·lat un joc per la tercera edat, una maquina elíptica perquè s’hi faci activitat física.
Per tot plegat, el consistori ha comptat amb un ajut de 20.000 euros de la Diputació, dins la línia del Pla de finançament local.

Nova senyalització

D’altra banda, la Direcció general de Turisme de la Generalitat ha col·locat nous cartells que senyalitzen el Castell i el Pou de Gel de la Floresta, així com l’ermita Sant Miquel de la Tosca del Vilosell. Aquesta senyalització s’emmarca en el projecte de senyalització T&T. El Pla director de senyalització territorial i temàtica pretén identificar els elements territorials de temàtica diversa que, sense constituir un pol de població, demanen una identificació dins el context de la senyalització d’orientació a les carreteres de Catalunya. Aquest projecte suposa un canvi total en l’objectiu de la senyalització i en la forma de senyalitzar. S’ha passat de fer promoció de recursos de manera genèrica, anunciant sistemàticament les entrades de comarca, capitals de comarca i nombroses poblacions i zones turístiques, a la senyalització de recursos concrets i la forma d’arribar-hi.