Enquestes

Inici: Final:

Has comprat més al poble o a la comarca, aquestes festes?

  • Sí. 79% (78.57%)
  • No. 21% (21.43%)

Altres enquestes