Enquestes

Inici: Final:

Quants àpats de la Mostra Gastronòmica faràs?

  • Cap. 63% (62.50%)
  • Un. 17% (16.67%)
  • Dos. 21% (20.83%)
  • Més de dos. 0% (0.00%)

Altres enquestes