Enquestes

Inici: Final:

Faràs sopar d'empresa per Nadal, enguany?

  • Sí. 30% (30.00%)
  • No. 70% (70.00%)

Altres enquestes