Enquestes

Inici: Final:

Estàs satisfet del servei de Correus al teu poble?

  • Sí. 54% (53.85%)
  • No. 42% (42.31%)
  • No el faig servir. 4% (3.85%)

Altres enquestes