Enquestes

Inici: Final:

Balles amb les orquestres per Festa Major?

  • Sí. 30% (29.73%)
  • No. 70% (70.27%)

Altres enquestes