Enquestes

Inici: Final:

Has utilitzat mai AirBnb per allotjar-te?

  • Sí. 36% (36.17%)
  • No. 64% (63.83%)

Altres enquestes