Enquestes

Inici: Final:

Si tens algun element d’amiant a casa, què has fet?

  • Consultar ajuts i/o empreses especialitzades. 12% (11.76%)
  • Treure'l amb professionals. 18% (17.65%)
  • Treure'l jo mateix. 15% (14.71%)
  • No he fet res. 56% (55.88%)

Altres enquestes