Enquestes

Inici: Final:

Ets usuari de la biblioteca del teu poble?

  • Sí, habitual. 47% (46.67%)
  • Sí, esporàdic. 25% (25.00%)
  • No. 28% (28.33%)

Altres enquestes