Enquestes

Inici: Final:

T'està afectant a nivell emocional la situació generada per la pandèmia?

  • Sí. 73% (72.97%)
  • No. 27% (27.03%)

Altres enquestes