- Les Borges Blanques

Les Borges amplia els ajuts a la rehabilitació de façanes del nucli històric

Passa dels 50.000 euros previstos inicialment a 100.000, en un programa cofinançat amb la Generalitat. Fins ara s'han acceptat 10 obres, de les quals se subvenciona un màxim de 3.000 per cadascuna.

La junta de govern de l'Ajuntament de les Borges Blanques ha aprovat modificar el projecte d'intervenció integral del nucli històric per, entre altres, doblar l'import inicialment previst per a subvencionar l'arranjament, millora o rehabilitació de façanes en edificis privats. Així, es disposarà de 100.000 euros en lloc dels 50.000 que es preveien inicialment i estarà cofinançada per la Generalitat de Catalunya i el consistori.

Des del mes de març, quan el ple de l’Ajuntament va aprovar les bases de l’ordenança de subvencions per a la rehabilitació de façanes al nucli històric [v. SomGarrigues, núm. 453], s’han acceptat 10 obres, que han arreglat les façanes per un import de 56.495 euros, dels quals se’n subvencionaran 23.118 euros, ja que l’ajut és del 50%, amb un màxim de 3.000 euros per projecte.

L'ordenança especifica que els immobles objecte de subvenció hauran d'estar situats en l'àrea urbana compresa en el Plade Barris, és a dir, la delimitada pels carrers Marquès d'Oivart, la Capella, Castell Alt, Camí del Cementiri Vell, Maria Lois López, Joan Maragall, Avemaria, Raval de Lleida, Passeig del Terrall i Ensenyança. Les obres les poden dur a terme tant propietaris com llogaters d'edificis i es pot presentar la documentació pertinent abans del 30 de juny del 2018. Es poden acollir a aquests ajuts les actuacions que contemplin la reparació de les parts d'obra en mal estat, decapar la totalitat de la façana, netejar les parts de pedra, restaurar elements escultòrics o tractaments ornamentals, reconstruir o restituir elements deteriorats o desapareguts, pintar arrebossats, netejar i tractar els paraments petris o ceràmics i els elements de tancament, netejar esgrafiats i elements metàl·lics que formin part de la façana i retirar i recol·locar els elements i/o instal·lacions que tenen incidència en el paisatge urbà.

Ajuts a altres pobles

Altres consistoris que compten amb ajuts semblants són els de Juneda, inclòs també dins el Pla de Barris i que, a més de façanes, subvenciona altres actuacions (eliminar barreres arquitectòniques, consolidar estructures, impermeabilitzar, etc), amb un màxim de 5.000 euros totals o la Granadella, que des del 2013 subvenciona, amb el programa propi “Viu i treballa a la Granadella”, un màxim de 1.200 euros per a façanes i un màxim de 10.000 per arreglar immobles deshabitats. A l’Albi, l’estiu passat es va anunciar la gratuïtat del permís d’obres per cases velles, un programa que es preveia que fos de dos anys.