EDUCACIÓ
- La Granadella

La UdL busca noies de les Garrigues Altes per a Enginyeria Forestal i nois per a Veterinària

L'institut l'Olivera de la Granadella és un dels sis que participa a la jornada "Per què no puc fer-ho?", que vol esperonar l’alumnat femení i masculí en l’elecció de titulacions en què un dels dos sexes està menys representat.

Aquest divendres té lloc a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Agrària (ETSEA) de la Universitat de Lleida la jornada “Per què no puc fer-ho?”, en què la universitat presenta la seva oferta acadèmica a alumnes de 4rt d’ESO de sis instituts de Ponent, entre els quals L’Olivera, de la Granadella, a més dels d’Alcarràs, Almacelles i Guindàvols, Maristes Montserrat i Ronda de Lleida.

Aquesta és la 10a edició de la jornada, organitzada pel Centre Dolors Piera de la UdL amb l’objectiu d’esperonar l’alumnat femení i masculí en l'elecció de titulacions en què un dels dos sexes està menys representat a través de referents del món acadèmic i professional que puguin esdevenir models de referència per superar els estereotips de gènere. 

A la jornada, en aquest cas, es mostraran els estudis de l'ETSEA; concretament, a les noies els presentaran el grau d'Enginyeria Forestal i als nois el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal. A tots els explicaran les possibles sortides professionals,  els faran visites guiades, tallers pràctics i podran veure l'exposició "Dones que van canviar el món", promoguda pel Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida dins dels projectes Inno4Agro i Ciencia y Tecnología en Femenino, per fomentar vocacions en les noies cap a carreres universitàries científiques, tècniques, enginyeries i matemàtiques.

En total, més de 400 alumnes de 4rt d'ESO participaran a la jornada.