DEMOGRAFIA

La comarca guanya habitants per primer cop en 10 anys

A la comarca administrativa de les Garrigues hi ha 18.880 persones, 19 més que l'any anterior. L'augment s'explica pels saldos positius dels fluxos migratoris interns i amb l'estranger.

Per primer cop en la darrera dècada, la comarca administrativa de les Garrigues ha guanyat població. Així ho indiquen les dades de l'estimació de població de l'any 2019, fetes públiques ahir per l'institut d'Estadística de Catalunya (IDESCAT). En total, a la comarca s'estima per a l'1 de gener de l'any 2019 una població de 18.880 persones, 19 habitants més (+1,01%) que en l'any anterior, quan la xifra era de 18.878. L'any 2009 havia estat l'últim amb unes dades de població positives, quan hi va haver un increment de 129 habitants respecte l'any 2008. En clau nacional, les Garrigues és la 33a comarca en total de població.

Aquest increment s'aconsegueix gràcies al saldo positiu en l'apartat de les migracions. Pel que fa als immigrants d'altres punts de l'estat, 765 persones van arribar a les Garrigues mentre que se'n van anar 699. En l'apartat de migració estrangera, hi va haver 316 entrades i 217 sortides. Així, durant l'any passat van arribar a la comarca, ja sigui d'altres punts de l'Estat o de països estrangers, 1.081 persones i en van marxar 916, resultant un saldo positiu de 165 persones (+8,74%). Aquestes xifres compensen la caiguda del creixement natural, que com en els darrers anys, és negativa. Durant l'any 2018, s'estima que hi va haver 129 naixements i 273 defuncions, sumant un saldo negatiu de 144 persones (-7,63%).