RELIGIÓ
- ACN

El Bisbat crea un servei d'atenció a menors i adults que han patit abusos de membres de l'Església

El Papa Francesc va firmar el maig del 2019 el Motu Propio 'Vos estis lux mundi', que obligava a totes les diòcesis a crear una oficina d'atenció a les víctimes en el termini d'un any. 

El bisbe de lleida, Monsenyor Salvador Giménez. Foto: ACN

El Bisbat de Lleida ha creat el Servei diocesà d'atenció a les víctimes d'abusos a menors i adults vulnerables. El bisbe Salvador Giménez va signar el 30 d'abril el decret que oficialitza la creació d'aquest servei per atendre presumptes víctimes que hagin sofert abusos sexuals o de qualsevol altre tipus per part de membres de l'Església Catòlica. Una vegada que les presumptes víctimes hagin exposat el seu cas davant d'aquest servei diocesà, els seus responsables elevaran un informe al bisbe de Lleida, formulant la proposta de les accions oportunes a portar a terme. Aquest servei, que posa a disposició un telèfon i un correu electrònic de contacte, treballarà de forma independent a l'estructura diocesana.

El Papa Francesc va firmar el 7 de maig del 2019 el Motu Propio 'Vos estis lux mundi', que obliga a totes les diòcesis, individualment o en grup, a crear una oficina d'atenció a les víctimes o un mecanisme que faci aquesta funció, en el termini d'un any, que finalitza el 31 de maig del 2020.

En aquesta línia, el decret del bisbe de Lleida estableix que el Servei d'atenció a les víctimes d'abusos estarà format per quatre professionals dels àmbits de l'educació, sanitari, del dret i de la psicologia. Els membres del servei seran nomenats pel bisbe de la Diòcesi i tindran la missió d'escoltar i acompanyar les persones que s'hi adrecin declarant-se víctimes i explicant la seva vivència.

El bisbat de Lleida ha habilitat el telèfon 609 103 915 i el correu electrònic atencionvictimasabusos@bisbatlleida.org per tal que les persones que es considerin víctimes puguin contactar i accedir a aquest servei de manera directa i reservada.