AIGUATS
- ACN

Agricultura convoca els ajuts per explotacions agràries afectades pels temporals Dana i Gloria

El termini de presentació de sol·licituds finalitza el 10 de juliol del 2020. 

Estat d'una finca als Omellons després del pas del temporal Glòria, l'octubre passat. (foto: FCAC)

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació ha publicat aquest dimecres al DOGC la Resolució dels ajuts destinats a les explotacions agràries afectades pels temporals Dana i Gloria, després de la publicació el 4 de juny de les bases reguladores d'aquests ajuts. L'objecte dels ajuts, amb una dotació pressupostària inicial de 4,1 milions d'euros, que Agricultura preveu ampliar pròximament amb 7 milions d'euros més, és la recuperació del potencial productiu de les parcel·les afectades pels aiguats per garantir la viabilitat econòmica de les explotacions. El termini de presentació de sol·licituds és d'un mes a partir de l'endemà de la publicació, i finalitza el 10 de juliol del 2020. 

Els sol·licitants es poden acollir a una o a les dues modalitats previstes en els ajuts. Per una banda, un ajut per a les despeses de realització d'actuacions per a la restitució del potencial productiu pels imports màxims per hectàrea afectada pels aiguats de l'octubre del 2019 del gener del 2020, en relació amb el grau d'afectació. Per altra, la compensació de les càrregues financeres per operacions de finançament, únicament per a actuacions d'inversió, amb l'Institut Català de Finances (ICF), amb la bonificació del 100% dels interessos. En aquest cas, a més de la sol·licitud d'Agricultura, caldrà presentar la sol·licitud de préstec davant de l'ICF.

Els ajuts establerts en aquesta Resolució van a càrrec dels pressupostos del Departament d'Agricultura per a l'any 2020, amb un import total de 4,1 milions d'euros euros, dels quals 3 milions són per als ajuts de restitució del potencial productiu, i 1,1 milions d'euros per als ajuts de compensació de les carregues financeres.

Aquesta resolució preveu la possible ampliació de la dotació pressupostària de la convocatòria, fet que el Departament d'Agricultura ja està treballant per tal d'incrementar-la en 7 milions d'euros, resultant una dotació final d'11,1 milions. Aquest 7 milions d'euros addicionals s'aplicarà als ajuts destinats a la restitució del potencial productiu.