EQUIPAMENTS
- Redacció / Les Borges Blanques

Una empresa d’arquitectes que optava a la direcció d’obra de l’Arxiu Comarcal en va recórrer l’adjudicació

L’Ajuntament desestima el recurs i inicia la construcció de l’equipament al solar de l’antiga caserna. Per la seva banda, la Generalitat confirma l’aportació dels 2,4 milions que costarà.

(foto: Aj. Borges)

L'empresa Belart Arquitectes Tècnics va presentar al gener un recurs de reposició a l'Ajuntament de les Borges per a que se suspengués l'adjudicació de la direcció d'obra que es va fer al desembre a l'empresa Wess Project per a la construcció de l'Arxiu Comarcal. Ambdues empreses s'havien presentat a la licitació per aquests treballs, pressupostats pel consistori amb 63.500 euros, i ambdues van obtenir una puntuació molt similar (17,50 i 17,75, respectivament) en el pla de treball. En l'apartat d'oferta econòmica, però, Belart va presentar un projecte de 52.070 euros i Wess de 41.275, una proposta, aquesta última, que la mateixa Mesa de Contractació va advertir que podia ser "anormalment baixa", ja que distava molt no només del pressupost base sinó de l'oferta de l'altra empresa.

Com correspon en aquests supòsits, es va donar uns dies a l'empresa per a que ho justifiqués i, un cop presentada la documentació, l'arquitecte municipal, Lluís Guasch, va emetre un informe en què donava per bones les explicacions. Guasch valorava positivament que l'empresa acredités haver fet treballs similars amb preus similars, la proximitat geogràfica i el coneixement del projecte del redactor Casals. I és que es dona el cas que Guasch i Jordi Casals són els arquitectes redactors del projecte d'Arxiu Comarcal [v. SomGarrigues, 530] i el mateix Casals és la persona que Wess Project presentava com a director d'obra.

Motivació i familiaritat
Belart Arquitectes considera que l'informe no està prou fonamentat i que el coneixement del projecte "no és garantia de bona actuació", com tampoc la proximitat geogràfica. L'empresa assenyala, a més, que l'arquitecte tècnic municipal i vocal de la Mesa de Contractació, Francesc Casals, és germà de Jordi Casals i, per tot plegat, parla de "greus irregularitats".

Recurs desestimat i inici d'obres
Finalment, al febrer, la junta de govern va acordar desestimar el recurs. Ho feia en base a un informe de secretaria en què considerava que l'actuació de l'Administració s'havia fet d'acord amb la Llei de Contractes del Sector Públic i recordava que Francesc Casals, funcionari de l'Ajuntament, tot i que formava part de la Mesa de Contractació com a suplent, no havia participat en cap de les fases del procediment. El dijous 11 de març començaven les obres de l'equipament al solar de l'antiga caserna de la Guardia Civil, dos dies després que la Generalitat confirmés l'aportació de 2,4 milions d'euros. Es preveu que l'Arxiu sigui una realitat l'any 2022.