REGS
- Redacció / Maials

Llum verda a una segona planta solar per bombar aigua del reg del Segrià Sud

El Govern ha autoritzat destinar-hi 1.089.780 euros, que es distribuïran en dues anualitats. S’afegirà a una altra instal·lació que es va fer el 2019.

Estació de bombeig on es va instal·lar la primera planta solar. (foto: M.A.)

El Govern ha autoritzat destinar 1.089.780 euros a la instal·lació d'una planta solar aïllada, amb una potència de 527,5 kWp, a una estació de bombament de la Comunitat de Regants del Segrià Sud, ubicada al terme de Seròs, que impulsa aigua cap a una de les basses d’aquesta xarxa de regadiu. La despesa es distribuirà en dues anualitats: 653.868 euros l'any 2022 i 435.912 euros l'any 2023, un cop es licitin i s’adjudiquin les obres. La Comunitat de Regants del Segrià Sud té la seu a Maials i, a més d’aquest, abasta els termes d'Almatret, Llardecans, Seròs i Torrebesses, amb una superfície total de regadiu de 6.189 hectàrees i un consum d’electricitat d’uns 12,5 GWh anuals.

L'any 2019, la Comunitat ja va fer les obres per instal·lar una primera planta solar, de 523 kWp i una hectàrea de superfície, per al subministrament elèctric de l’estació de bombament, a 5 km de Maials, i que fa temps que treballa a ple rendiment [v. SomGarrigues, 523]. Ara, la nova instal·lació, per a la qual es posaria una bomba nova, es faria en un terreny pròxim, que ja ha estat adquirit i aplanat per la Comunitat. Quan hi hagi les dues plantes solars en funcionament, els regants preveuen generar entre el 12 i el 14% de l’electricitat que consumeixen, ja que la despesa més important de la xarxa se l’emporta el bombament d’aigua des del riu Ebre cap amunt, que és el tram on hi ha més desnivell. “Generar l’energia suficient en aquell punt mitjançant plaques solars, però, de moment és tècnicament inviable”, explica el president de la Comunitat, Joan Sabaté.  

El cost energètic és la principal despesa de les comunitats de regants, que requereixen d'energia per impulsar aigua per regar. “La factura elèctrica és un factor econòmic limitant per a la viabilitat del regadiu, i per tant, un dels elements clau és la reducció del cost de l'electricitat”, expliquen fonts d’Acció Climàtica. “El bombament solar és una alternativa viable per reduir la despesa energètica, ja que és un recurs renovable que permet aportar valors positius reduint l'emissió de gasos d'efecte hivernacle i mitigant el canvi climàtic”, afegeixen. 

La de Bovera també tira endavant
Aquesta primavera, el Govern també va autoritzar la despesa necessària per contractar les obres d'una planta solar 462,24 kWp a l’estació de bombament EB2 de la Comunitat de Regants del Garrigues Sud, en aquest cas al terme de Bovera, a tocar de la carretera C-233. El departament d’Acció Climàtica ha autoritzat recentment la declaració d'ocupació urgent dels béns i drets afectats per l'expropiació de les obres, que s’han adjudicat a l'empresa Acsa per 689.112 euros. Els treballs han de començar l'últim trimestre d'enguany i acabarien al cap d'un any. D'acord amb el sistema de finançament en la legislació en matèria d'aigües de Catalunya, el 20% de les obres correspon a la comunitat de regants i el 80% a la Generalitat.

La Comunitat de Regants del Garrigues Sud abasta els termes municipals de Flix, Bovera, La Granadella, Bellaguarda, els Torms i Juncosa, i actualment s’hi rega una superfície de 5.016 hectàrees des de l'estació de bombament EB2.