RESIDUS
- Redacció / Les Borges Blanques

Projecte de Prefabricats Pujol a les Borges per reutilitzar restes de formigó

L’empresa de prefabricats vol aprofitar peces defectuoses de formigó, que ara porta a Puiggròs, i convertir-les en àrids reciclats en una nova planta de valorització al recinte que té al polígon de Castellots.

(foto: arxiu)

L'empresa Prefabricats Pujol SA, que té una fàbrica de formigó al polígon de Castellots de les Borges Blanques, ha presentat un projecte per fer una planta de valorització de residus a una part de les seves instal·lacions. En concret, la firma vol aprofitar restes de formigó generat als finals de cada procés de producció i peces o elements que surten defectuosos o no ajustats a mida. Ara, aquests materials es porten a una planta de reciclatge de Puiggròs, on se separen i dipositen com a residu inert. Amb el nou projecte, Pujol vol disminuir la quantitat de residus que porta a Puiggròs i aprofitar-lo per a altres usos, triturant-lo a les Borges mateix i convertint-lo en àrids reciclats per al mateix procés de producció de la planta o per ser venuts per a la construcció. L'empresa calcular tractar unes 8.000 tones anuals de material.

La instal·lació per processar-lo ocuparia una superfície de 8.000 m2 del recinte exterior de Castellots, on es posaria una cinta transportadora, una tolva, una taula vibratòria per classificar els àrids segons el gramatge i una zona per emmagatzemar el material resultant. Tot plegat té un pressupost de 45.500 euros i emplearia quatre treballadors.
Segons Prefabricats Pujol, es tracta d'una activitat no nociva ni perillosa, amb l'únic efecte de sorolls i pols, pels quals preveu aplicar mesures correctores. Els residus que generaria serien ferro i acer, fusta, plàstic, paper i cartró i residus municipals, que es dipositarien en contenidors separats. 

Al·legacions
El projecte, que encara ha de facilitar més informació al consistori i a l'Agència Catalana de Residus, està en exposició pública fins al 12 de juny i ja ha rebut alguna al·legació, com la de l'entitat Ipcena, que alerta dels possibles efectes de les partícules en suspensió i demana que la zona de trituració sigui coberta i tingui ciclons d'absorció.