DEMOGRAFIA
- Redacció

Les Garrigues, una de les comarques amb més pensionistes i amb les pensions més baixes

Un de cada quatre habitants rep una pensió contributiva, majoritàriament la de jubilació. Per sobre de les Garrigues només hi ha el Ripollès, la Terra Alta i el Berguedà.

Xerrada de la Marea Pensionista al mercat de les Borges. (foto: Xavi Minguella)

A la comarca administrativa de les Garrigues hi ha un 25,1% del conjunt de la població que rep una pensió contributiva, la prestació econòmica que ofereix la Seguretat Social a les persones que han cotitzat al sistema durant un mínim d'anys, és a dir, jubilats, persones que tenen algun problema de salut que els impedeix treballar o situacions de viduïtat.

Són dades de desembre del 2022, les últimes que ha publicat aquests dies l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), i que situen les Garrigues com la quarta comarca del país on la proporció de pensionistes és més alta, un de cada quatre habitants. Només la superen el Ripollès (27,3%), la Terra Alta (27,4%) i el Berguedà (27,9%). Amb tot, la xifra és similar a la dels últims cinc anys i té a veure amb el grau d'envelliment, en què les Garrigues també és una de les comarques que el té més alt.

Pel que fa als imports percebuts, comptant tots els règims de cotització (jubilació, incapacitat i viduïtat), la mitjana garriguenca és de 941 euros, la segona més baixa de Catalunya, seguida de la Terra Alta. La mitjana del país és de 1.248 euros.