Opinió
Carme Vidalhuguet

Carme Vidalhuguet

Crèdits de confiança

Aquests seran dies de balanços de l'any que s'escola, marcat per la sentència als presos polítics i per una desacceleració econòmica que no s'atura; tot i que ja no serveix de res adduir raons de globalitat, perquè cada país malda per les seves pròpies solucions i per anar remuntant. Aquí, com que no s'ha incentivat el consum, l'oferta s'ha vist reduïda, amb un consegüent augment d'acomiadament de mà d'obra, la qual cosa ha comportat un creixement d'índexs d'atur i d'haver de tornar a tocar la caixa de les pensions. Malestar, desconfiança i angoixa davant un futur incert són els estats d'ànim més generals per plantar cara a l'adversitat. I llavors, doncs, què cal? Doncs generar confiança, certament, és sempre la primera mesura que ha d'aplicar tot govern. Però no només des de la política. També des de tots els ressorts d'Estat, perquè davant aquests temps d'incerteses cal saber transmetre actituds més curioses que no pas espantades, ens hem de voler més confiats que no pas recelosos; però, sobretot, ens hem de voler més crítics que no pas resignats. I és que serveix de ben poca cosa voler-se guanyar la confiança si no són les accions i les actituds allò que justifica les idees, perquè verbalitzar polítiques costa molt poc, però el que cal és materialitzar-les, perquè prosperar a nivell particular es tradueix en força a nivell col·lectiu, i perquè a nivell de país torni a vèncer la il·lusió. Si és possible! Prou paraules buides, perquè davant d'una realitat tan desolada com la que ens toca de viure, el país necessita de confiances compartides, també per tal de protegir-nos a nivell intern davant l'adversitat que ens ve de fora. I el país no remunta si el govern no aplica polítiques per generar riquesa, perquè les petites i les mitjanes empreses -moltes en aquests nostres verals- agafin novament embranzida, però la remuntada tampoc no es deixarà percebre si l'empresari autòcton es veu reculat per la novetat que ve de fora. Per això cal que els governs, sigui quin sigui el seu nivell d'administració, governin. Perquè progressar vol dir créixer; no, recular.