Opinió
Ignasi Revés

Ignasi Revés

La que queda és la bona

Era un matí fred, de broma plana, a l'altra punta del temps. El Jaume Prim era al tros, al terme de Montoliu. Ell es trobava en un reng de perers i el Xiringa, al reng veí. El Jaume no sabia on començar a tallar. El Xiringa va sentenciar: "La que queda és la bona".

Al Jaume, aquesta frase el va marcar. I aquest gener, quan esporgava olivers al vedat de Sarroca, la tenia ben present. Perquè, encara que hagués tallat una branca que potser no havia de tallar, i que no la pogués enganxar a l'arbre, sempre podia maniobrar de manera que el resultat final s'acostés a la idea, la forma que d'antuvi tenia pensada per a aquell oliver.

De fet, aquesta frase no només es pot aplicar a l'esporga dels arbres -de secà o reg- sinó a la vida nostra. "La que queda és la bona" pot voler dir que, si ens adonem que una decisió no ha estat del tot correcta, sempre som a temps d'esmenar-la. De reorientar les nostres accions. També pot significar que, al llarg de la nostra existència, hem de carregar amb decisions que potser no són les més encertades, però que ens fan anar en la bona direcció.

Hi ha una pel·lícula índia, magnífica, que es diu The Lunchbox. En cert moment, un protagonista explica a un altre: "A vegades, el tren equivocat porta a l'estació correcta". Seria una cosa semblant.

"La que queda és la bona". Viure és esporgar un arbre. El nostre.