Opinió
Carla Roca

Carla Roca

Antigues noves formes

Fa més de cent anys, quan anaven mal dades, la necessitat va empènyer formes d'organització que marcaren per sempre més el tarannà de la societat catalana, i en especial la rural. Els mitjans de producció, però també els de reproducció de la vida, van ser objecte d'administració per al i des del comú.

L'any 2021 a les Garrigues continuem tenint certes caresties i els municipis grans no se n'escapen. Totes, i més, estan presents en documents estratègics com l'Agenda Rural de Catalunya i són debatudes, generalment per separat, en diferents fòrums. L'objectiu: generar, i consolidar, formes de viure socialment justes i ambientalment sostenibles. Malauradament, aquests debats, i el llenguatge i formes que acaben prenent, sovint s'allunyen del dia a dia de la població.

No obstant això, quan s'obre una escletxa per parlar-ne ens adonem que les eines poden estar més a l'abast del que sembla. Tenim una comarca vertebrada, socialment i econòmica, per les cooperatives agràries. Empreses de gestió col·lectiva que van sobrevivint -algunes millor que altres-, als reptes del sector i les exigències del mercat. Ara bé, som conscients del paper que pot tenir aquest agent tan nostrat a l'hora de donar resposta a les necessitats dels nostres pobles i el seu entorn?

Tenim ja desenes de famílies associades participant d'estructures de naturalesa democràtica. Podem imaginar-nos les nostres cooperatives gestionant la massa forestal del terme? O obrint seccions de consum per abastir-se d'aliments de proximitat? O impulsant una xarxa de calor o d'internet al poble? O procurant un servei de cures i menjar a domicili per a les persones que ho necessiten?

Sona a utopia, però algun cop, no fa molts anys, això fou real. Potser és moment de reprendre-ho i adaptar-ho als nous temps. L'alternativa ja sabem quina és. Ens hi posem?