Opinió
Anna Maria Capdevila

Anna Maria Capdevila

Un món rural rural

És a bastament compartit que al moment vital que decideixes tenir fills és un bon moment per sortir de la ciutat i anar o retornar a viure al poble. El motiu principal és perquè creiem que la infància que poden tenir els infants en un entorn rural és de més qualitat que en un entorn urbà. Per què de més qualitat? Per una banda, perquè els pobles són entorns més segurs on els infants poden moure's amb més llibertat; per una altra, perquè al món rural el contacte amb la natura i amb els animals és més accessible que en una ciutat; per últim, perquè possiblement tindrem més xarxa amb qui fer tribu en la cura dels infants.

Tot això pot ser cert, però caldrà fer-hi alguna cosa perquè així sigui, perquè, si no fem res, acabarem reproduint les dinàmiques urbanes que volíem deixar endarrere.

Caldrà que sapiguem donar llibertat als nostres infants perquè es moguin sense el control patern i matern pel poble. Caldrà sortir de casa i crear o reforçar els vincles amb les nostres veïnes o amb les famílies amb qui compartim curs. I on crec que anem més fluixos: caldrà aprendre sobre el nostre entorn natural per poder acompanyar-hi els nostres fills i filles.