Opinió
ADPN La Banqueta

ADPN La Banqueta

Endavant amb el porta a porta però...

Ara que se'n parla tant, i tan obertament, caldria reflexionar si realment ens creiem els conceptes de crisi i d'emergència climàtica. Si la resposta és afirmativa, caldria apostar per mesures més radicals, tal com defensen arreu d'Europa els i les joves organitzades en el col·lectiu Rebel·lió o Extinció. Caldran polítiques valentes, i segurament impopulars, que replantegin radicalment el model de producció i de consum. Alhora caldrà canviar el focus, deixar de posar-lo sobre el ciutadà de carrer i posar-lo en les grans empreses i multinacionals. Es dona el fet que algunes de les empreses més contaminants són ara les que lideren la cursa per a la implantació d'energies renovables. Rentat verd?

Pel que fa a la gestió de residus, es parla del sistema de recollida, d'ampliar abocadors i, fins i tot, d'incinerar residus, però no es parla prou de reduir la quantitat de brossa que generem. Caldrà avançar cap a polítiques de residu zero i exigir que al mercat tan sols es posin productes que es puguin reutilitzar, reparar, compostar o reciclar. I és que en el tema de les 3 o més R fa temps que ens hem confós. Donem molta importància a la erra de reciclar i ens oblidem que el millor residu és el que no es genera. Per tant, reutilitzar i sobretot reduir haurien d'estar per sobre. Caldrà, per voluntat o a la força, acabar amb la cultura de comprar, usar i llençar.

Un cop dit això, celebrem la implantació del sistema de recollida porta a porta en alguns pobles de les Garrigues. Salta a la vista que el sistema d'illes de contenidors no ha funcionat. Els percentatges actuals de recollida es queden lluny del 65% que fixa la Unió Europea per al 2030. Actualment ens movem sobre un 30-40 %. En canvi, els municipis de la comarca on ja s'ha implementat aquest tipus de recollida (Llardecans, Torrebesses, el Cogul...), el percentatge s'ha incrementat de forma molt significativa i, en poc temps, s'ha situat en percentatges superiors al 80%.  Separar bé (i reduir!) els residus en cada fracció abarateix els costos econòmics globals de gestió, que recauen en els municipis i repercuteixen en l'economia de tots.