Opinió
ADPN La Banqueta

ADPN La Banqueta

La femosa, un riu ple de vida

La Femosa, és un riu que creua el nord de la comarca i duu les seves aigües cap al riu Segre. Durant el primer quadrimestre d'aquest 2022 hem volgut estudiar i posar el focus en la fauna que hi habita. Per fer-ho, hem realitzat dues pràctiques: un mostreig de fauna íctica mitjançant la pesca elèctrica i la instal·lació d'una càmera de fototrampeig. Aquests estudis, als quals donarem continuïtat, ens han permès descobrir que aquest curs fluvial acull molta més vida de la que ens pensem, i que el seu cabal (normalment discret) resulta vital per a molts animals.

A través de l'estudi de fauna íctica (realitzat per la consultoria Gesna)  hem pogut  comprovar la presència de diferents tipus de peixos com la bagra, el gobi ibèric i el barb cua-roig; i és aquesta última espècie la que es va mostrar més nombrosa en els mostreigs realitzats. A més de peixos, també es varen pescar diversos exemplars de cranc americà, granotes verdes i serps d'aigua.

D'altra banda, la instal·lació d'una càmera de fototrampeig ens ha permès conèixer una mica més aquells animals que hi acudeixen per beure, caçar o pescar.

S'han enregistrat ocells hivernants com ara el tallarol de casquet, el durbec, el pit-roig o el pinsà comú; aus pròpies dels hàbitats aquàtics com ara el blauet, la polla d'aigua, la cuereta torrentera i el bernat pescaire. Destaca també la presència de l'astor, un rapinyaire que viu en boscos i zones tranquil·les, que defuig la presència humana.

Quant a mamífers, hem pogut conèixer la presència de genetes o gat mesquer, guineus i teixons.

Podem concloure que la Femosa és un riu ple de vida a pesar que la qualitat de les seves aigües i dels obstacles que es va trobant en el seu curs (rescloses, soterrament, etc.). Un riu que com portem defensant des de fa força anys mereixeria un millor tracte i un major reconeixement.