Opinió
ADPN La Banqueta

ADPN La Banqueta

Contaminació atmosfèrica i inacció política

L’estació de mesurament atmosfèric de Juneda indica freqüentment paràmetres contaminants. Durant aquest període estival que s'acaba, i sobretot en períodes anticiclònics, ha estat habitual observar com l'aplicació Aire.cat indicava una qualitat regular o pobra. En nombroses ocasions s'han viscut episodis d'alta concentració de partícules perjudicials per a la salut. Fins i tot, quan la qualitat de l'aire és bona, l'estació de vigilància atmosfèrica registra valors més elevats a la d'altres indrets de Catalunya. També cal recordar que la contaminació per ozó troposfèric és freqüent durant l'estiu.
Sorprèn que aquestes dades passin desapercebudes, que no s'informi la població i no s'intenti esbrinar-ne les causes ni revertir-ho.

Recordem que a la tardor del 2019 i des de la Banqueta es va promoure una moció què instava que l'estació de vigilància atmosfèrica fos considerada com a estació de mesurament de l'impacte industrial i de trànsit. Aquesta moció fou aprovada per unanimitat per l'Ajuntament de Juneda i per la Diputació de Lleida. Mig any després, a l'abril del 2020, instàvem ambdós ens a implementar un dels cinc punts que contemplava la moció: promoure un estudi de caracterització de les micropartícules contaminants PM10. Aquest estudi permetria determinar el tipus de substàncies, la granulometria i el seu origen i poder implementar mesures efectives per reduir-ne els nivells i l'afectació a la població. Malauradament, no s'ha realitzat aquest estudi ni s'ha desplegat cap dels punts que plantejava la moció. Igualment, la taula de la qualitat de l'aire que, al 2020, va prometre el conseller Damià Calvet tampoc s'ha instaurat.

Aquest estiu, a les Garrigues hem tingut l'aire, l'aigua i la terra contaminada. Malgrat aquests fets, sembla que abordar els problemes de contaminació a les Garrigues no estigui a l'orde del dia dels nostres polítics (ni dels locals ni dels d'administracions superiors).