Opinió

Editorial

Emprenedoria rural i traspassos

Des de fa un temps, les notícies de tancaments i ofertes de traspassos d'establiments han esdevingut habituals, massa habituals. El present número anuncia el tancament definitiu del popular Polero de les Borges Blanques, una gelateria amb mig segle i escaig d'història que tanca per impossibilitat de relleu, si més no en el si de la mateixa família. L'oferta comercial, a escala de ciutat o a escala de poble, és un dels indicadors més fidels de la vitalitat d'un lloc, i els temps i l'època no ajuden. El comerç per internet, la necessitat d'avançar les comandes sense cap garantia, la càrrega impositiva proporcionalment més feixuga per als que menys facturen, les obligacions i els sacrificis personals que ha d'assumir un autònom enfront dels avantatges de moltes menes dels treballadors públics i la facilitat del client (a vegades, un prestigi mal entès) per desplaçar-se a poblacions més grans amb, òbviament, més oferta posen cada vegada més difícil la continuïtat del comerç local. 

Davant d'aquest panorama advers, i el conegut i a bastament vindicat mandat de les administracions de lluitar contra el despoblament i el retrocés de serveis als pobles, articulat a través de diferents programes de desenvolupament rural, seria útil estudiar fórmules per donar continuïtat a negocis que ja funcionen. És a dir, ampliar el concepte d'emprenedoria a activitats que ja compten amb una demanda consolidada i que estan a punt de desistir per raons de jubilació o similars. En altres paraules, aprofundir en el model del programa Reempresa.

Engegar una empresa pot passar per habilitar un local i comprar maquinària, que és el projecte clàssic subvencionable pels diversos programes d'ajuda pública, i el Leader en particular. Però, a efectes pràctics, tan important és començar de zero com que allò que ja rutlla ho continuï fent. I això vol dir, per exemple, que el concepte de traspàs hauria de poder equiparar-se a una adquisició convencional d'actius. Ben segur que en contextos econòmics poc dinàmics com les Garrigues, aquesta novetat ajudaria a salvar més d'un negoci.