Opinió
Jordi Prats

Jordi Prats

Parcs solars, sí però...

Les recents notícies apunten que a Maials s'instal·larà un parc solar de 45 ha, amb una potència de 30 MW. Aquest projecte s'uneix a altres que ja estan en marxa o en tramitació a la comarca de les Garrigues i als seus voltants. L'energia solar fotovoltaica és una font neta i inesgotable, que contribueix a reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i la dependència dels combustibles fòssils. Però és el model de grans parcs solars en sòl rústic el més adequat per a la transició energètica?

Fa uns mesos vaig entrevistar tots els alcaldes d'una de les comarques amb més potència eòlica. Curiosament, tots els que ja tenien molins al seu municipi eren clarament partidaris de mantenir-los però sense incrementar-los. Vaig entendre que es tracta d'un tema que no és blanc o negre, sinó un gris canviant, en què qualsevol pot tenir el seu punt de vista, sempre subjectiu.

Cal prioritzar en primera instància alternatives més difuses i menys invasives com són l'aprofitament de teulades de construccions en els nuclis urbans, fomentant l'autoconsum i la generació distribuïda d'energia. També cal fugir dels discursos que pretenen posar pals a les rodes al desenvolupament de les energies renovables, solució imprescindibles per afrontar el repte del canvi climàtic. Però, com és lògic, això no s'ha de fer a qualsevol preu ni sense tenir en compte els interessos i les necessitats dels territoris afectats.