Opinió
Anna Maria Capdevila

Anna Maria Capdevila

Comunitats energètiques

Fa temps que preveiem un nou boom cooperatiu: les comunitats energètiques. És un boom que està latent i que, ara també, sembla que estigui a punt d'explotar. Les comunitats energètiques són entitats que han de facilitar la transició energètica generant energia renovable, de forma descentralitzada i governades per la ciutadania. Seran un instrument necessari per cobrir les necessitats d'energia amb uns preus justos, amb el menor impacte ambiental possible i governades de forma democràtica. Quelcom que canviarà per complet el funcionament del mercat energètic actual. No és que només hagi de ser un boom dins el món cooperatiu, sinó que serà una revolució a gran escala si tenim en compte que la geopolítica es basa en el control dels recursos energètics actuals.

Amb aquesta envergadura dels fets, també hi ha una por: la por a no saber fer-ho prou bé. Perquè amb les nostres veïnes compartim moltes coses, però mai hem governat conjuntament una empresa. A més, és possible que no tinguem persones especialitzades en energies renovables a cada poble. Per això, cal que comencem a formar-nos en governança democràtica de les entitats i en el mercat energètic i les energies renovables com a alternativa. Caldrà que sapiguem trobar els companys de viatge que necessitem i que ens sapiguem deixar acompanyar. I, per últim, caldrà que ens enxarxem entre comunitats -entre pobles- per compartir coneixement, per aprendre de l'experiència a cada indret, per copiar bones pràctiques i evitar errors comesos. En definitiva, caldrà humilitat per reconèixer que ningú en sap prou i solidaritat per treballar conjuntament amb les nostres veïnes de carrer i de poble.