Opinió
ADPN La Banqueta

ADPN La Banqueta

El parc de la Banqueta, Bé Cultural d'Interès Local

El proper 10 d'octubre farà 22 anys que el Ple de  l'Ajuntament de Juneda va acordar per unanimitat fer petició al Departament de Cultura de la Generalitat, a través del Consell Comarcal de les Garrigues, de la declaració de Béns Culturals d'Interès Local de totes les zones i arbredes de la Banqueta de la 4a Séquia del Canal d'Urgell que travessa el terme municipal de Juneda. Després de rebre també l'aprovació per part del Consell Comarcal, la declaració va quedar sense efecte a causa de les al·legacions presentades per la Comunitat General de Regants del Canal d'Urgell.

L'any 2014 es van repetir els passos, aquest cop acompanyats d'un informe realitzat pel Centre d'Estudis de les Garrigues: "La finalitat per la qual va ser creat el Canal d'Urgell i els seus ramals a mitjan segle XIX i que ha generat molta vida, riquesa i profundes transformacions socials, paisatgístiques i econòmiques per als termes que rega, avui en dia aquella gran obra hidràulica ha agafat un altre valor, d'espai lúdic, de passeig, de gaudi de la natura... que cal saber entendre, acceptar i sobretot gestionar per conviure de forma equilibrada amb l'objectiu pel qual va ser creat. La seva fisonomia i la seva utilitat s'han adaptat a l'ús que n'ha fet la gent del municipi de Juneda i dels veïns de les poblacions més properes. Cal dir que cada vegada més aquí i a tot arreu creix un sentiment de respecte i de resguard cap al medi ambient i cap a aquells espais humits que generen vida, ja sigui des del punt de vista faunístic o vegetal". De nou, no va prosperar el reconeixement de BCIL.

Davant la proposta i la necessitat de la modernització dels Canals d'Urgell per la CGRCU per aquest propers anys, seria el moment oportú per recuperar la tramitació del BCIL per a aquest espai. Aquesta protecció legal resulta imprescindible per compatibilitzar les transformacions necessàries amb l'ús que ha esdevingut popularment. El bé més preuat del Parc de la Banqueta és que tothom se l'ha fet seu.