Opinió
Sílvia Pallejà

Sílvia Pallejà

Nivell 3

Pugem de nivell. Juncosa és l'únic poble de la comarca a nivell 3 del Pla Alfa, tot i que la resta de la comarca està al nivell 2 (poca broma). Toquem sostre, encreuem els dits i esperem un cop de sort. Que no ens toqui a nosaltres!

Davant l'alt risc per perill d'incendis, agreujat pel llarg període de sequera, la gran càrrega de combustible acumulat i l'orografia i massa continua de bosc, la Generalitat veu les orelles al llop i activa el Pla Alfa carregat de prohibicions com a mesures de prevenció in extremis urgents i d'últim moment. Els caldria recordar allò que sempre s'ha dit que els incendis s'apaguen a l'hivern amb una bona gestió de la massa forestal per tal de descarregar de combustibles els boscos i que esdevinguin veritables pulmons de biodiversitat.

Però per poder actuar aquest hivern és necessari iniciar els tràmits burocràtics dos hiverns abans: redacció de plans forestals varis, localitzar als propietaris forestals, validació per part del Departament, seguiment dels agents forestals, etc. I en el procés de tota aquesta màquina administrativa es menja el pressupost i desgasta la voluntat dels que volen actuar.

Cal, doncs, d'una vegada per totes una nova política forestal, ambiciosa i decidida, que planifiqui, organitzi i que vetlli per intervenir sempre en els boscos, una intervenció directa per part de la Generalitat com a repte de país, i que no recaigui sempre sobre els propietaris o l'administració local que no disposa de recursos suficients ni de personal qualificat.

També cal fer una aproximació transversal a la problemàtica, ja que la gestió dels boscs no es pot deslligar de les grans problemàtiques del món rural contemporani: un sector primari tocat de mort sense relleu, abandonament de terres, pastors i ramats de pastura en extinció, menys gent habitant el món rural. El paisatge que tenim, no deixa de ser el reflex de la societat que vivim. Canviem o cremem.