Opinió
Joan Martí

Joan Martí

El naixement de l’escriptura i la IA separats per cinc mil anys

Dos esdeveniments han marcat profundament la història de la humanitat: l'aparició de l'escriptura fa més de cinc mil anys i l'avanç sorprenent de la intel·ligència artificial generativa en els últims anys. La invenció de l'escriptura va representar una fita monumental per a la humanitat, atorgant-li  l'instrument més poderós que hagi aparegut en mans de l'home en la disputa que l'enfronta, des del principi de la història, amb la naturalesa i amb ell mateix. Aquesta va sorgir a les antigues ciutats de Mesopotàmia i es reflecteix fins i tot en llocs com la Roca dels Moros (el Cogul, les Garrigues) a la vall del riu Set, on humans prehistòrics, amb capacitats físiques i intel·lectuals semblants a les nostres, van deixar sorprenents representacions de les bèsties de les quals depenien per subsistir, juntament amb signes que insinuaven els primers passos cap a l'escriptura.

Aquests antics ancestres posseïen el do de la parla i, per tant, la capacitat narrativa, part intrínseca de la humanitat. Aquesta facultat de narració reflecteix l'estructura bàsica del llenguatge i el pensament, combinant elements de substància i de temps, encapsulant així les dues dimensions fonamentals del món: espai i temps.

L'altre esdeveniment crucial, més contemporani, que transformarà radicalment tot el que coneixem, és l'aparició de la intel·ligència artificial. Amb més de mig segle des del seu inici, la intel·ligència artificial ha experimentat un desenvolupament vertiginós, especialment amb models com ChatGPT, basats en l'arquitectura Transformer. Aquests models són xarxes neuronals que aprenen del context i el significat a partir de dades seqüencials, processant milers de milions de dades proporcionades per usuaris a través d'internet en microsegons mitjançant algorismes de multiplicació de matrius, cosa que es tradueix en una eficiència sense precedents en l'ús de recursos de hardware i estalvi d'energia.

En resum, l'escriptura implica pensament, mentre que la intel·ligència artificial, en ser un cervell electrònic que processa informació sense necessitat de pensar, no distingeix entre la realitat i la ficció. Però tot arribarà!