Reportatge

El reciclatge se situa en el 31,8%, gairebé vint punts per sota de l’objectiu 2020

Només Tarrés i els Torms superen el 50% de recollida selectiva, el llindar que a partir de l’any vinent determinarà les sancions que s’apliquen als diferents municipis.

Només Tarrés i els Torms superen el 50% de recollida selectiva, el llindar que a partir de l'any vinent determinarà les sancions que s'apliquen als diferents municipis. Dels tres municipis garriguencs amb més de mil habitants, només Arbeca se situa per sobre de la mitjana comarcal.

Redacció

Comparteix

Les dades de reciclatge corresponents a l'any 2018, facilitades recentment pel Consell Comarcal de les Garrigues, dibuixen un escenari poc optimista de cara a complir amb el compromís contret per la Generalitat amb les institucions europees per tal de reciclar almenys un 50% de la brossa generada l'any 2020. Les Garrigues administratives reciclen una mitjana del 31,8 % dels residus generats durant l'any passat i només dos pobles, Tarrés i els Torms, compleixen l'objectiu de separar mitjançant la recollida selectiva com a mínim la meitat de la brossa que generen. Les dades de 2018 ja incorporen una revisió per part dels tècnics del Consell del mètode que s'utilitzava fins ara a l'hora de comptabilitzar la brossa (on es van identificar duplicitats a l'hora de pesar els residus i on també se n'han sumat de comercials que fins ara no es tenien en compte). Aquesta revisió, sumada a les xerrades informatives en els diferents municipis engegades des del Consell durant el segon semestre de l'any 2018, han revertit en una millora, minsa, del 2,8% respecte a l'any 2017.

Els grans, a la cua
Els tres municipis amb més població de les Garrigues, les Borges Blanques, Arbeca i Juneda, no surten gaire ben parats de les dades recentment publicades. De fet, Juneda se situa a la cua de tots els municipis (27,7%) de la comarca, fins i tot baixant un 1,24% les dades del 2017. Antoni Villas, alcalde del municipi i president del Consell Comarcal, ja ha anunciat que es farà una campanya de xoc per a la sensibilització de la població. Arbeca (32,47%) és l'únic d'aquests tres municipis que supera lleugerament la mitjana comarcal i aconsegueix incrementar en gairebé deu punts les dades de l'any anterior, quan l'índex de reciclatge a Arbeca se situava al 22,9%. Quant a les Borges, la capital comarcal assoleix només el 30,1% de reciclatge, situant-se així com el cinquè municipi per la cua i per davall de la mitjana comarcal. Les dades, si bé representen una millora respecte al 24% anterior, desmenteixen l'afirmació que va fer l'alcalde de la població, Enric Mir, en una entrevista a SomGarrigues [n. 493] en què afirmava que les Borges estava "per sobre de la immensa majoria de pobles de la comarca gràcies a les campanyes d'informació".

Porta a porta?
Així, sembla difícil que en un any les Garrigues aconsegueixin complir l'objectiu de reciclar el 50% de la brossa el 2020. El president del Consell, Antoni Villas, en una entrevista recent a Som Garrigues [n. 497], deixava la porta oberta a instal·lar un sistema híbrid en alguns municipis petits, que consistiria en la recollida porta a porta per cada carrer amb un camió de petites dimensions i que, un cop recollida, els operaris dipositessin les bosses dins de cada contenidor corresponent, cosa que permetria continuar amortitzant el contracte de 10 anys que es va signar l'any 2015 amb l'empresa concessionària Fomento de Construcciones y Contratas.

L'exemple de les Garrigues històriques

Durant el mes de juliol del 2018, el Consell Comarcal del Segrià va instal·lar el sistema d'illes de contenidors a Alfés i Alcanó; a l'octubre, Aspa, Sunyer, Llardecans, Sarroca, Torrebesses, Maials i Almatret començaven el servei de recollida porta a porta. Aquests canvis en el sistema de recollida de la brossa  van anar acompanyats d'una campanya d'informació i sensibilització molt àmplia. Després de sis mesos amb els nous sistemes en funcionament, els índex de reciclatge s'han disparat. Les últimes dades, corresponents al mes de febrer d'enguany, certifiquen aquest gran increment: Almatret, Llardecans, Maials, Sarroca i Torrebesses han passat de reciclar el 22% dels residus al 81%. A Sunyer i Aspa, el registre encara és més alt, han passat del 22% fins al 87%. Pel que fa a Alfés i Alcanó, que van optar pel sistema d'illes, també s'ha millorat l'índex de reciclatge: Alcanó ha passat de reciclar un 12% de la brossa abans del canvi al sistema d'illes, a un 64,1% el mes de gener del 2018, aconseguint la taxa més alta del Segrià pel que fa als municipis amb illes. A Alfés, la taxa abans de les illes rondava el 15%, ara es recicla el 45,7%, se situa a escassos quatre punts i mig de l'objectiu del 50% de recollida selectiva l'any 2020.