Reportatge

Joves sense casa. Cases sense gent.

La manca d'una oferta àmplia i assequible dificulta enormement el pas dels joves a la vida en solitari o en parella. Molts acaben buscant-se el sostre a les ciutats i s'agreuja, així, el procés de despoblament i envelliment.

Indicador de subscripció

Contingut per a subscriptors

Ja ets subscriptor?
Inicia sessió
Subscriu-te
Registra't