COMARCA

Jornada de formació per a tècnics de joventut al Consell del Segrià

El Consell Comarcal del Segrià ha acollit aquest dijous 24 de novembre una formació en matèria de Joventut per oferir als professionals tècnics noves metodologies i recursos de treball per als diagnòstics dels futurs plans locals de joventut de l’any 2012. L’acte ha estat presentat pel president del Consell Comarcal del Segrià, Pau Cabré Roure, i per la coordinadora territorial de Joventut a Lleida i organitzadora d’aquesta formació, Anna Feliu Moragues.

La jornada ha comptat amb la participació de 45 professionals tècnics de la província que en l’actualitat treballen en l’àmbit de les Polítiques Comarcals i Locals de joventut. És per això que s’ha incidit especialment en el foment d’accions dutes a terme amb i per als joves, destacant la necessitat de predisposició per part dels consistoris a nivell local, via essencial per treballar - també als pobles - en base a una metodologia dirigida pels Plans Locals de Joventut, en el marc del Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2012.

Des del punt de vista del finançament per l’any 2012, es mantenen les línies en matèria de plans comarcals de joventut, delegació de competències i projectes d’activitats. A nivell de plans locals de joventut, també es treballarà per al finançament d’activitats, inversions de cara a 2013, serveis d’emancipació juvenil, punts d’informació i recursos humans. A més, durant els propers anys es continuarà prioritzant l’ocupació, l’emprenedoria jove, la formació, els valors, les noves tecnologies (TIC), el desenvolupament rural, la interculturalitat i la mobilitat internacional.

Finalment, cal destacar que a partir d’aquest any 2012, els ajuntaments de municipis amb menys de 3.000 habitants podran presentar plans de dinamització. Es preveu que això i el fet d’agilitzar els tràmits administratius pugui fomentar l’accés dels municipis petits a la convocatòria, perquè cada vegada siguin més els ajuntaments que no han de renunciar a l’elaboració de totes o gran part de les accions previstes en matèria de joventut.