COMARCA
- Juncosa

Juncosa ja té el seu POUM

Foto: Arxiu

La Comissió Territorial d’Urbanisme de Lleida ha aprovat en la seua darrera sessió el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Juncosa, que preveu un creixement potencial de fins a 84 habitatges nous fins al 2025.

Tal com va explicar el director general d’Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, aquest municipi comptava amb les normes urbanístiques que el Departament de Política Territorial va donar a aquells municipis sense planejament, atès que la llei d’urbanisme aprovada al Parlament el 2005 obligava a tenir-ne un. La proposta de l’Ajuntament de Juncosa s’adequa bastant al document que havia facilitat el Govern català, segons Serra.

L’alcalde de Juncosa, Joan Piqué, ha valorat molt positivament la seua aprovació. “El POUM no preveu grans canvis, però era necessari. Fa més de 20 anys que es va començar a parlar sobre aquest tema i 5 o 6 que es va iniciar el seu desenvolupament. Ara, finalment, hem aconseguit l’aprovació definitiva”. “El text fixa un creixement de fins a 84 habitatges nous. Juncosa té en l’actualitat 470 habitants i en els darrers 15 anys tan sols s’han construït 3 o 4 habitatges nous fora del nucli urbà. Les xifres no són gaire optimistes”, afegeix Piqué.

Altres acords
La comissió també ha aprovat definitivament el pla especial urbanístic per a la construcció d’un centre d’emmagatzematge de GLP i xarxa de distribució de gas a Maials. De fet, segons Serra, es tracta de dos dipòsits de GLP ja construïts a 5 quilòmetres en sòl no urbanitzable per poder distribuir gas al municipi.