COMARCA

JARC demana una reducció de la quota fixa del canal

El sindicat de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya (JARC) demana que es rebaixi la quota fixa de 181 euros que el Govern ha fixat per als regants del canal Segarra-Garrigues i que la redueixi en funció del consum d’aigua, el preu de la qual està ara fixat en 0,08 cèntims el metre cúbic.

El membre de la sectorial de l’aigua Conrad Llovera explica que amb aquests 181 euros fixos que cal pagar l’aigua solament surt rendible si s’usen els 6.500 metres cúbics que els permet la dotació en el marge dret del canal. Llovera explica que si es fixa una quota de 90 euros i la resta es repercuteix en el preu de l’aigua es fomentaria l’estalvi de l’aigua. A més, JARC considera injust que només el sector agrícola hagi de pagar les obres del Segarra-Garrigues, quan també s’usarà per a aigua de boca i per a indústries.

També demanen una rebaixa encara major de la quota per al marge esquerre, que és de regs de suport. Llovera explica que aquest és un regadiu social per fixar a la gent en el territori i que té una dotació de 1.500 metres cúbics per hectàrea i any.

En aquest cas, JARC defensa una quota de 45 euros per hectàrea i que el preu del litre sigui igual per a tots.

D’altra banda, el sindicat JARC va denunciar les dificultats dels agricultors per finançar la incorporació al canal Segarra-Garrigues i ha demanat a la Generalitat que ofereixi préstecs a 25 anys amb tres anys de manca i acceptant les finques com a aval. El preu d’aquesta incorporació és de 3.100 euros per hectàrea en el cas del regadiu total i de 1.550 euros en el de suport.