ECONOMIA

Presentació de la campanya agrària

La presentació es va materialitzar a la delegació del Govern de la Generalitat.

Les diferents administracions implicades en la campanya de recollida de la fruita han presentat les novetats en temes de recolzament als municipis per la gestió de les contractacions, els temes de seguretat i vigilància, i els temes de formació als tècnics dels ajuntaments. A la presentació hi han assistit representants dels ajuntaments de Castelldans, Juneda o les Borges Blanques, entre d’altres.

Subvenció als ajuntaments
La Diputació de Lleida, en concret, subvencionarà els consistoris per mantenir les oficines i la gestió d’allotjaments per a treballadors temporers. La corporació farà una aportació de fins a 70.000 euros per mantenir aquest servei, després que l’Estat espanyol hagi eliminat dels pressupostos generals de 2012 la partida que permetia convocar l’oferta dels plans d’ocupació per la campanya agrària

Sessions formatives
Per altra banda, la Subdelegació del govern espanyol ha ofert als ajuntaments unes sessions formatives sobre les competències de l’Estat i dirigides als tècnics que treballaran als municipis i que ajudaran a gestionar les contractacions dels temporers durant la campanya de la recollida de la fruita. En concret, aquesta formació consistirà en la gestió de les altes i baixes a la Seguretat Social i controls d’estrangeria. Els temes d’estrangeria que es tractaran seran la introducció als conceptes bàsics d’estrangeria, l’entrada al territori espanyol dels estrangers i la documentació exigible, els diferents tipus de documents per a residir i treballar (NIE i TIE), les falsificacions documentals i el tractament de les fotocopies, així com les darreres reformes en matèria d’estrangeria.

Inspeccions
La Inspecció de Treball va fer en l’anterior campanya de fruita un total de 173 visites en les que va identificar a 330 treballadors espanyols i a 892 treballadors d’origen estranger. Les visites a explotacions agrícoles i als magatzems de fruita per part de la Inspecció es fan amb acompanyament d’agents de la Guàrdia Civil. La Inspecció de Treball repetirà els controls adreçats a vetllar pel compliment de la normativa laboral vigent.