COMARCA

Eleven al Congrés una petició per cobrar l’IBI de les autopistes

L’Alcalde de les Borges Blanques, Miquel Àngel Estradé s’ha posat en contacte amb el Grup Parlamentari d’ERC al Congrés per tal que presentin una proposició no de Llei adreçada a l’Estat per tal que compensi als ajuntaments catalans per l’IBI que han deixat de cobrar arran de l’exempció que les concessionàries de l’autopista A-2 van obtenir al seu dia.

Amb anterioritat el Tribunal Suprem va resoldre favorablement un recurs contenciós administratiu presentat per la Diputació de Lleida reclamant a l’Estat el pagament dels IBIS del període 2003-2007 que l’Estat es negava a pagar. Malgrat l’existència d’una sentència ferma que dóna la raó als ajuntaments i tot i que l’Estat ja va fer efectiu el pagament de les quantitats reclamades, la Diputació de Lleida ha hagut de reclamar de nou el pagament dels anys 2008, 2009 i 2010.

La Proposició no de Llei, segons ha manifestat l’Alcalde de les Borges Blanques, en representació de tots els municipis afectats pel retard en el pagament, no només pretén garantir el pagament de les quantitats endarrerides sinó assegurar que cada any i sense que calgui plantejar noves reclamacions es faci efectiva regularment la compensació als ajuntaments.

Miquel Àngel Estradé també ha manifestat que està convençut que la proposta dels grup d’ERC serà secundada per tots els diputats catalans, perquè a més de ser justa està fonamentada en una sentència judicial ferma i pot contribuir a pal•liar una mica la preocupant situació financera que la majoria d’ajuntaments pateixen com a conseqüència de la disminució dels seus ingressos ordinaris.