COMARCA

Un estudi revela més càncers i més mortalitat en ratolins alimentats amb panís transgènic

Un estudi del grup d’investigadors encapçalat pel professor Séralini de la Universitat de Caen (França) mostra que ratolins de laboratori alimentats amb una dieta que conté el panís transgènic NK 603 resistent al Roundup, o amb aigua contaminada amb aquest herbicida en concentracions inferiors a les permeses per la normativa, desenvolupen tumors molt més ràpidament i moren en proporcions més altes. Així ho ha difós el col·lectiu "Som lo que sembrem", impulsor, entre altres iniciatives, de la ILP popular per a que el Parlament de Catalunya declarés el país lliure de transgènics i que finalment els diputats no van aprovar.

Segons el col·lectiu, "aquest és l’estudi toxicològic realitzat a més llarg termini fins ara amb transgènics, ja que s’ha fet un seguiment dels ratolins al llarg de dos anys, que és la durada habitual del seu cicle de vida, tot analitzant més de 100 variables vitals d’aquests animals, cosa que també el fa l’estudi més complet en el seu camp".

Els resultats mostren que els ratolins exposats fins i tot a les dosis més baixes de blat de moro transgènic o d’aigua contaminada amb Roundup, desenvolupen tumors i danys al fetge i ronyons ja als 4 mesos en el cas dels mascles i als 7 mesos en el cas de les femelles, mentre que els ratolins no exposats no desenvolupaven aquests problemes fins als mesos 23 i 14, respectivament. Entre els ratolins exposats, el 50% dels ratolins mascles i el 70% de les femelles van morir prematurament, i això només va ser així en el 30% i el 20%, respectivament, dels ratolins no exposats.

La normativa europea estableix un llindar de contaminació de l’aigua de boca amb una concentració màxima legal de 0’1 micrograms de Roundup per litre d’aigua. Però en aquest experiment, fins i tot les dosis més baixes de Roundup utilitzades (0’05 micrograms per litre d’aigua, és a dir la meitat d’aquella concentració màxima legal) van produir greus problemes de salut als ratolins. Des de "Som lo que sembrem" es recorda que "un estudi recent mostra que un 68% de les aigües freàtiques analitzades a Catalunya tenen concentracions mitjanes anuals de Roundup superiors a aquells 0’1 micrograms per litre".

Tots aquest efectes negatius demostrats pels investigadors "són el resultat de la contaminació per aquest herbicida, però també del mateix procés d’enginyeria genètica. La perillositat del Roundup i la resta de formulacions comercials del glifosat tant per a la salut humana com per a la del medi, i especialment els amfibis, ja havia estat demostrada en diferents estudis", i ha estat la raó de la campanya del col·lectiu contra l’ús d’herbicides amb glifosat.

Finalment, a la nota emesa per "Som lo que sembrem" s'afirma que "la credibilitat del procés europeu d’aprovació de varietats transgèniques i dels organismes responsables d’aquest procés, i especialment l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), queden completament en entredit, ja que aquesta havia donat el vist-i-plau pel seu ús en alimentació humana i animal al 2004 i pel conreu a Europa al 2009 a aquesta varietat de panís transgènic, l'anomenada NK603". El conreu però, no es va a arribar a autoritzar per part de la Unió Europea per l'oposició de diversos governs, i la NK603 s'importa d'Amèrica pel consum a la Unió Europea.

Des de "Som lo que sembrem" s'exigeix que s'aturi la importació d'aquesta i altres varietats de transgènics, i que es prohibeixi el conreu de plantes transgèniques a Catalunya, així com l'ús dels herbicides amb glifosat i altres agrotòxics.