COMARCA

29 dels 33 pobles, favorables al dret a l’autodeterminació

El Cogul, Sunyer, Sarroca i Almatret són els quatre pobles, dels 33 que hi ha al conjunt de les Garrigues i Garrigues Històriques, que no han debatut i aprovat cap moció d’adhesió a l’Associació de Municipis per la Independència (AMI), de la qual formen part ja 635 municipis catalans, com a mínim, i 28 consells comarcals, entre els quals el de les Garrigues, que fou el primer a adherir-s’hi. De fet, només que el Cogul entrés a formar part de l’AMI, les Garrigues es convertiria en la primera comarca de la demarcació de Lleida on totes les seues institucions s’han declarat favorables a l’exercici de l’autodeterminació.

A falta de l’adhesió del Cogul, els ajuntaments adherits de la comarca administrativa representen el 99% de la població. Si hi comptem també les Garrigues Històriques, on falten Sunyer, Sarroca i Almatret, el percentatge representat és del 94,5%.

Altres posicionaments
A part de les adhesions a l’AMI, on també s’ha afegit la Diputació de Lleida, a la comarca s’han aprovat altres declaracions, tant a favor del referèndum d’autodeterminació com de declaració de “territori lliure i sobirà” o, més recentment, de persona non grata el ministre espanyol, José Ignacio Wert arran de l’avantprojecte de llei d’educació.