COMARCA
- La Granadella , Tarrés

Es constitueix a la Granadella l'Associació de Municipis Eòlics de Catalunya

(foto: Aj. de la Granadella)

Divendres, 10 d’octubre, es va constituir formalment a la Granadella l’Associació de Municipis Eòlics de Catalunya (AMEC), entitat que actualment està en tràmit d’inscripció als registres corresponents i que la formarien aquells municipis de Catalunya on hi ha parcs eòlics per a la generació d’energia elèctrica.

Inicialment, l’associació l'han constituït els municipis de la Granadella, Tarrés, Gandesa i la Torre de l’Espanyol. Segons s’ha acordat a l’acte fundacional, la junta directiva està formada per Carlos Gibert, alcalde de la Granadella, com a president; Carles Luz, alcalde de Gandesa, com a vicepresident, Ramon Maria Arbós, alcalde de Tarrés, com a tresorer i Ricard Solé, alcalde de la Torre de l’Espanyol, com a vocal. La voluntat de l’entitat és anar incorporant progressivament la resta de municipis eòlics del país.

La implantació de parc eòlics ha estat feta principalment per grans empreses i la seua ubicació ha estat majoritàriament en municipis petits i mitjans de les zones rurals del país. A nivell català, el sector empresarial està representat per una associació d’empreses eòliques. L'AMEC vol cobrir el buit, per tant, de "representar i defensar els interessos dels municipis davant les empreses i les administracions competents".