COMARCA
- Sarroca de Lleida

Troballa sorprenent a Sarroca de Lleida amb la neteja de l’antiga bassa

En el marc de la millora del castell i el seu entorn, finançada per la Diputació i la Caixa, l’Ajuntament està excavant la bassa antiga empedrada, que captava l’aigua dels turons del voltant. La sorpresa ha estat descobrir que la base és una sola llosa de pedra. Amb uns 800 m2 de superfície i 8-9 d’alt, el recinte està documentat ja cap al 1800, tot i que és més antic.

Fa tres anys, l’associació local de recuperació del patrimoni històric La Guardieta ja hi va fer una neteja d’herbassar. Ara, un cop enllestits els treballs, es decidiran els usos a què es pot destinar l’espectacular recinte, segons explica l’alcalde, Jaume Revés.