COMARCA

Últim dia per inaugurar obres i repartir publicacions sobre fites municipals

Aquest dilluns, 30 de març, és l’últim dia en què els equips de govern municipals poden inaugurar obres i serveis o repartir publicacions que parlin de fites o guanys obtinguts per qualsevol mitjà públic, així com imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes, entre altres actuacions. Així ho estableix la Llei Orgànica de Règim Electoral (LOREG) i així ho recorden els serveis jurídics de l’Associació Catalana de Municipis (ACM), i és que el 31 de març és quan s’entra en període electoral, coincidint amb l’entrada en vigor del decret de convocatòria de les eleccions municipals.

A més dels actes d’inauguració i les publicacions, la normativa també prohibeix enviar, amb finançament directe o indirecte dels poders públics, correus electrònics o missatges que utilitzin imatges o expressions coincidents o similars a les emprades a les campanyes d’alguna formació política que es presenti a les eleccions, així com inserir anuncis a qualsevol mitjà de comunicació en el mateix sentit.

Excepcions
Amb tot, del 31 de març al 24 de maig sí que està permès fer entrar en funcionament obres o serveis públics, inauguracions de caràcter institucional per autoritats d’esdeveniments de caràcter comercial, industrial, professional, econòmic, cultural, esportiu o lúdic sempre que no es facin al·lusions a les realitzacions o a les fites de les autoritats que intervenen, ni tampoc s’indueixi, directament o indirecta, de forma mediata o immediata, el sentit del vot dels electors.

També es poden fer campanyes informatives "que resultin imprescindibles per a la salvaguarda de l'interès públic o pel correcte desenvolupament dels serveis públics" i campanyes del govern espanyol (poder públic que convoca les eleccions), adreçades a informar els ciutadans sobre la inscripció en les llistes dels cens, sobre la data de les votacions, el procediment per votar i els requisits i tràmit del vot per correu en els termes previstos a l’article 50.1 de la LOREG. Aquesta publicitat institucional s’ha de realitzar en espais gratuïts dels mitjans de comunicació social de titularitat pública.