COMARCA

Les Garrigues és la segona comarca de Catalunya amb més persones majors de 65 anys

(foto: arxiu)

Un de cada quatre habitants de la comarca té 65 anys o més, segons es desprèn d’un estudi de l’Institut d’Estadística de Catalunya publicat aquest setembre i que indica que les Garrigues, amb el 25,5%, és la segona de Catalunya amb aquest percentatge més alt, només superada per la Terra Alta amb un 28,9%.

Tot i que la bossa de persones de més de 65 anys a les Garrigues ha pujat lleugerament en els últims anys, es manté força estable. El 2001, per exemple, eren més proporció que ara.

Creixen els de més de 85
On sí que creix la població és a la franja de majors de 85 anys. El 2015 superaven per primera vegada el miler de persones a la comarca, unes 300 més 10 anys enrere. De fet, des de l’any 2003, la que alguns anomenen com “la quarta edat” ha anat creixent any rere any, fins al punt que avui representa el 20% dels majors de 65. Dit d’una altra manera: un de cada cinc jubilats fa 20 anys o més que ho està.

En demografia, aquest percentatge de població major de 85 anys d’entre els majors de 65 s’anomena índex de sobreenvelliment i a Catalunya ha anat creixent a totes les comarques. No n’hi ha cap on la tendència no sigui augmentar. Només tres excepcions: el Maresme i el Garraf entre el 1996 i el 2001 i l’Aran entre el 1991 i el 1996. Tota la resta de períodes i a totes les comarques, l’índex de sobreenvelliment ha crescut; en algunes de manera més lenta, en altres més accelerada, com el cas de les Garrigues, on des del 1986 aquesta franja d’edat s’ha ampliat cada vegada més de pressa.

Pocs infants i adolescents
A les franges baixes, el percentatge de garriguencs d’entre 0 i 15 anys és del 13,7%, un dels sis més baixos de Catalunya –on la Terra Alta torna a ser al davant–, però sense grans canvis en els últims 20 anys.