COMARCA

Comença la prohibició de fer foc al bosc sense autorització

Període de restriccions del 15 de març al 15 d'octubre.

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, i Alimentació (DARP) informa que a partir d'aquest dimecres, 15 de març, i fins el 15 d'octubre, no es pot encendre foc en terreny forestal. Aquesta prohibició, recollida al Decret 64/1995 té com a objectiu establir una sèrie de mesures per prevenir els incendis forestals.

La norma regula que en els terrenys forestals, estiguin o no poblats d'espècies arbòries i en la franja de 500 metres que els envolta, no es pot encendre foc, sigui quina sigui la finalitat. Especialment, no es poden cremar restes de poda i d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria, ni marges pròxims a zones forestals sense una autorització expressa del Departament d'Agricultura, que els interessats poden sol·licitar a través dels seus ajuntaments. Tampoc no es poden fer focs d'esbarjo ni d'altres relacionats amb l'apicultura. Dins de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, es podrà fer foc quan s'utilitzin barbacoes d'obra amb mataguspires.

També queda prohibit llençar objectes encesos, abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser la causa de l'inici d'un foc, així com llançar coets, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc i utilitzar bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Aquest 2017, des de l'1 de gener fins avui hi ha hagut a Catalunya 67 incendis forestals, que han cremat 508,32 hectàrees.